مشخصات

موارد دیگر
آرتا
11 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

آرتا
آرتا
به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید، دوستی‌های کم‌رنگ را به وجود آورد، زندگی را با رنگ‌ها آفرید، عشق را رنگارنگ کرد، رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید، پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد، و مرا دلتنگ تو آفرید.
دیدگاه · 1398/01/12 - 14:44 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
ذره ذره وجودم دلتنگ اوست…
1 دیدگاه · 1398/01/12 - 14:43 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
برای من خیلی سخت است تا تو را با کلمات توصیف کنم چون تا به حال هیچکس رو مانند تو دوست نداشتم.
دیدگاه · 1398/01/12 - 14:43 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
تو گران‌ترين چيزى هستى كه من دارم.
دیدگاه · 1398/01/12 - 14:43 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
از ته دل دوستت دارم تا آخر خط، روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است. دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت.
دیدگاه · 1398/01/12 - 14:42 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت
دیدگاه · 1398/01/12 - 14:41 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می‌تواند راهش را در تاریکی پیدا کند!
دیدگاه · 1398/01/12 - 14:41 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
حرف امروز و دیروز نیست من مدت هاست را از خدا میخواهم
دیدگاه · 1397/12/23 - 14:05 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
مرا لبان باید شکر چه سود؟!
دیدگاه · 1397/12/23 - 14:04 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
من اگر بودم هر شب را به آغوش میکشیدم
دیدگاه · 1397/12/23 - 14:03 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
آرتا
آرتا
، آنقدر‌ها هم که فکر می‌کنی فاجعه نیست من مثل بید‌های مجنون ایستاده می‌میرم... (:♡
دیدگاه · 1397/11/30 - 03:29 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران