مشخصات

موارد دیگر
رامین
nicefun.ir
68 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)
رامین
رامین
خواهان آنم که ضربان قلبتان به مکرر تکرار شود و هر آنچه به دل آرزو دارید بی بهانه ای از آن شما باشد
دیدگاه · 1397/11/12 - 11:28 ·
رامین
رامین
به یکدیگر نگویید آدم است، باور می کند دل می بندد
دیدگاه · 1397/11/12 - 11:21 ·
رامین
رامین
و‌ چیه!! همش ..
دیدگاه · 1397/11/10 - 14:41 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
بی رحم.jpg رامین
اون که جلو نشسته است از حیوانی که عقب نشسته است تر است
دیدگاه · 1397/11/10 - 09:28 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
رامین
سلام صبحتان سرشاراز صبحی دیگر ازراه رسید ان شالله امروزتون پرازخیرو برکت دلتون به پاکی صبح افکار بلندتون سبز و زندگیتون سرشار از مهربانی باشه روزتون پراز معجزه
دیدگاه · 1397/11/10 - 09:07 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
رامین
تولد 8 سالگیم رو خانوادم یادشون رفت. تو دفترم 100بار نوشتم "از همتون متنفرم"، بعد بازش کردم گذاشتم بالای تختم که ببینن. صبح که بیدار شدم دیدم یه کادو بالای تختمه. بازش کردم توش به کاغذ بود، با 4 تا دست خط مختلف روش نوشته بود "ما هم از تو متنفریم" {-20-}{-26-}{-26-}
3 دیدگاه · 1397/11/9 - 16:09 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
رامین
به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگی کسی بیندیش که میخواهد آرزویت رابرآورده کند براى برآورده شدن آرزو هایتان رابرای شما آرزو يكنم
دیدگاه · 1397/11/7 - 10:41 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
رامین
گذشته هایت راببخش زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنهابرایت کوچکند بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمیدارند
دیدگاه · 1397/11/7 - 10:37 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
رامین
زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز قشنگ زیبایی است مثل زیبایی یک غنچه ی باز زندگی تک تک این ساعت هاست زندگی چرخش این عقربه هاست
دیدگاه · 1397/11/7 - 10:30 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
رامین
راز تغيير كردن اين است كه تمام را نه روى جنگيدن با قديمى ها بلكه روى ساختن جديدها متمركز كنيد
دیدگاه · 1397/11/7 - 10:29 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
زاینده رود.jpg رامین
دیدگاه · 1397/11/5 - 11:17 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
tabiat.jpg رامین
دیدگاه · 1397/11/5 - 11:12 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
باچراغی.jpg رامین
دیدگاه · 1397/11/4 - 11:05 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
غم.png رامین
دیدگاه · 1397/11/4 - 11:02 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
مولانا.jpg رامین
ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم ما از آن جا و از این جا نیستیم ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم کشتی نوحیم در طوفان روح لاجرم بی‌دست و بی‌پا می رویم خوانده‌ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم همت عالی است در سرهای ما از علی تا رب اعلا می رویم ای که هستی ما ره را مبند ما به کوه قاف و عنقا می رویم
دیدگاه · 1397/11/4 - 10:29 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران