رامین
رامین

نحوه برخورد با کودکان: یک فضای آرام که کاملا مناسب کودک است را مهیا کنید.آرامبخش پخش کنید.را کمتر در معرض صفحات نمایشی قرار دهید.یککوچک بدهید. با صدای آرام صحبت کنید. کودک خود را از شرایط خاص دور کنید.

رامین
رامین

شلوار پاره مد شد، دمپایی واسه خیابون مد شد، جوراب و بند کفش تا به تا مد شد، ولینامتقارن مد نشد{-7-}

دیدگاه · 1397/11/16 - 10:48 1 +
رامین
رامین

سلام14 بهمن مبارک بهتره که امروز به چیزایی که نداریم فکر نکنیم، بجاش به چیزایی که داریم فکر کنیم ما یه عالمه امید داریم، بهتره به امید فکر کنیم آدم بهزنده‌اس ما یکمهربون درون سینه‌هامون داریم چه هدیه‌ای از این بهتر

رامین
رامین

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است نه رفتار طرف مقابل . . .

دیدگاه · 1397/11/13 - 15:03 1 +
رامین
رامین

چرا وقتی یهازدواج میکنه میگن رفت قاطیولی فقد یهبهش میدن؟

دیدگاه · 1397/11/13 - 14:54 0 +
رامین
رامین

فردی مسلمان همسایه ای کافر داشت هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه کافر رو لعن و نفرین می کرد خدایا ! جان این همسایه کافر من را بگیر, مرگش را نزدیک کن (طوری که مرد کافر می شنید) زمان گذشت و مسلمان بیمار شد. دیگر نمی توانست غذا درست کند ولی در کمال تعجب غذایش سر موقع در خانه اش ظاهر می شد . مسلمان سر نماز می گفت خدایا ممنونم ک بنده ات را فراموش نکردی و غذای مرا در خانه ام ظاهر می کنی و لعنت بر آن کافر خدا نشناس ... !

رامین
رامین

6 ماده خوراکی که سبب شادی میشود:؛هم انرژی،هم شادی؛ضدافسردگی شکلات؛تلخ بهتر استو؛خواب آور طبیعی کلم بروکلی؛شادی گیاهی؛خلق تان راتنظیم کنید

رامین
رامین

زندگى شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد ! تو نه در دیروزى و نه در فردای ظرف امروز پر از بودن توسترا دریاب !

رامین
رامین

میتوان با اینپرواز کرد سفره دل را برایش باز کرد میتوان درباره گل حرف زد صاف وساده مثل بلبل حرف زد چکه چکه مثلراز گفت میتوان با او صمیمی حرف زد

رامین
دانستنی 1.jpg رامین
نشان میدهد کهها هم مانندها از اثرات بد یا همانوو حملاترنج میبرند.
رامین
zz.jpg رامین

زنانی که دوبار در هفته ازیااستفاده می‌کنند با افزایش خطر از دست دادنمواجه هستند ! از دست دادن شنوایی در بینزیر 50 سال بیشتر است ...

رامین
رامین

خواهان آنم که ضربان قلبتان بهمکرر تکرار شود و هر آنچه به دل آرزو دارید بی بهانه ای از آن شما باشد

رامین
رامین

به یکدیگرنگویید آدم است، باور می کند دل می بندد

رامین
رامین
و‌چیه!! همش..
دیدگاه · 1397/11/10 - 14:41 1 +
رامین
بی رحم.jpg رامین

اونکه جلو نشسته است از حیوانی که عقب نشسته استتر است

دیدگاه · 1397/11/10 - 09:28 3 +
صفحات: 2 3 4 5 6

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی