مشخصات

موارد دیگر
Hadi
17 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های کاربردی

Hadi
Hadi
انچه در یادش نمانده یاد ماست...
دیدگاه · 1398/04/21 - 22:31 5 +
Hadi
Hadi


آنچه نامش زندگی بود ،ما را کُشت...!


مانده ام آنچه نامش مرگ است ،با ما چه می کند...؟؟؟

دیدگاه · 1398/04/21 - 22:28 4 +
Hadi
Hadi

بعضی از بازی ها برنده نداره ،

مثل بازی با زندگی مردم !

چونکه اونکه با زندگیش بازی میشه

زندگیشو میبازه ؛

و اونیکه با زندگی مردم بازی میکنه

شرفشو میبازه .!

مثل خدای بالا سرت مشتی باشدیدگاه · 1398/04/21 - 22:24 2 +
Hadi
Hadi

خدا تنهاکسي است که وقتي همه رفتند ميماند،وقتي همه پشت کردند آغوش ميگشايد، وقتي همه تنهايت گذاشتند محرمت ميشود، تنها سلطاني است که دلش با بخشيدن آرام ميگيرد،

دیدگاه · 1398/04/16 - 23:05 3 +
Hadi
Hadi

اگه افسرده‌ای، در گذشته زندگی می‌کنی اگه مضطربی، در آینده زندگی می‌کنی اما اگه هر دوتاشی، درزندگی می‌کنی

دیدگاه · 1398/04/15 - 23:05 4 +
Hadi
Hadi

با هَر که درد خویش ، ابراز میکُنیم . . . خوابیده دشمن ایست کهِ بیدار میکُنیم

دیدگاه · 1398/04/14 - 23:41 4 +
Hadi
Hadi

هر خوشگلی یه خوشگل ترش هم هست هر پولداری یه پولدارترش هم هست هر باهوشی یه باهوش ترش هم هست ولی هر کی عاشقتون شد یه عاشق ترش دیگه نیست قدرشو بدونین

دیدگاه · 1398/04/14 - 23:39 3 +
Hadi
Hadi

یاد ها رفتندو ماهم‌ میرویم از یاد ها کی پر کاهی بماند در میان باد ها

دیدگاه · 1398/04/14 - 23:21 5 +
Hadi
Hadi

هِرِ وِقِتِ دِیِدِیِ خِیِلِيِ تِنِهِاِیِیِ ِ ِپِسِ بِدِوِنِ ڪِهِ دِرِوِغِگِوِیِ خِوِبِێِ نِیِسِتِيِ

1 دیدگاه · 1398/04/1 - 23:37 3 +
Hadi
03CD8600-0220-4BDB-9787-138023026B88.jpeg Hadi
دیدگاه · 1398/04/1 - 23:33 4 +
Hadi
Hadi

فلک تیرم نزن بالم شکسته غبار بی کسی بر من نشسته  دگر تیری نزن بالی ندارم  وجودم از غم دنیا شکسته در این‌دنیاکسی‌را من ندارم اگر داشتم هم از من گذشته ‌‌‌‌‌

دیدگاه · 1398/03/25 - 22:37 3 +
Hadi
Hadi

یه روز صبح از خواب بیدار میشی و میبینی همه دردا تموم شده خوشحالی و پرانرژی‌تر از هميشه می‌خوای هرچه‌سريع‌تر از خونه بزنی بیرون و از زندگیت لذت ببری. ولی وقتی از جلو آیینه رد میشی میبینی تصويرت توش نيست برمیگردی میبینی رو تخت جا‌مونده...

دیدگاه · 1398/03/25 - 22:34 2 +
Hadi
Hadi

آن پیرمرد سیگار می‌کشد ! آن جوان سیگار می‌کشد ! آن جوان با آن پیرمرد فرقی ندارند ! یکی جسمش پیر است آن یکی روحش !

دیدگاه · 1398/03/25 - 22:30 2 +
Hadi
Hadi

‏خلاصه میگم...! ‏درد سرطان رو یه سرطانی میفهمه! ‏نبود مادر رو یه مادر از دست داده میفهمه! ‏نعمت آزادی رو یه زندانی میفهمه! ‏نعمت سلامتی رو یه بیمار میفهمه! ‏قدر ثانیه ها رو یه اعدامی میفهمه! ‏درد عشق رو یه عاشق میفهمه! ‏آدمها تا نچشیده باشند فقط بهت زل ‏میزنند و کمی بعد فراموش میکنند...

دیدگاه · 1398/03/25 - 22:28 2 +
Hadi
Hadi

اگه نباشم فقط نیستم ، کسی بی من نمیمیره . . . !

دیدگاه · 1398/03/25 - 22:24 2 +
صفحات: 1 2

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی