no Khazan60 - فیس بوک ایران
علیرضا

صداقت،فوتبال،کار [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
علیرضا
12 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

علیرضا
علیرضا

ازکرمانشاهی که خیلی ازمردمش هنوزتوچادروکانکس زندگی میکنین میرین کربلا.....اونوقت به امام حسین چی میگین؟آها:میگین آومدیم زیارت......

دیدگاه · 1398/07/27 - 13:52 5 +
علیرضا
علیرضا

بیاگناه کنیم جایی که خدانباشد.....

دیدگاه · 1398/07/27 - 11:42 2 +
علیرضا
علیرضا

ببینم امروزکی میادپیج من...منتظرم فیس بی دروپیکر

دیدگاه · 1398/07/27 - 08:37 1 +
علیرضا
علیرضا

درودبرتموم کوردهای غیور سراسرجهان

علیرضا
علیرضا

اگرجای خداباشم.......

علیرضا
علیرضا

بنظرتون خشت طلاواسه بازسازی اماکن متبرکه هدیه فرستادن اولویت داره یاهدیه دادن به زن همسایه ماکه تحت پوشش کمیته امداده؟

علیرضا
علیرضا

جدیدامجلس محترم ماتصویب کردن که درس زبان انگلیسی روازدروس آموزشی حذف کنن شایدبخاطراینه که زبان بیگانه س......تاسف وتاسف

علیرضا
علیرضا

کربلاواسه من زن سرپرست خانواده ای با۳بچه س که به هرکس وناکس رومیندازه واسه گذران زندگیش حالامن هرسال میرم به پابوس امام حسین

علیرضا
علیرضا

خیلیهاحاضرن باپای پیاده تاکربلابرن ولی حاضرنیستن تاپل عابرپیاده که۳۰مترازشون فاصه داره برن و.....

علیرضا
علیرضا

شروعش باخزان

پایانش باخزان
سهم یه دل ازعشق باخزان
علیرضا
علیرضا

خزان سوزسرماگد بخه و شوه تر

دیدگاه · 1398/07/20 - 13:34 6 +
علیرضا
علیرضا

سلام

تازه عضوشدم فیس قدیمی چی شد؟