باهال و خوش برخورد و مهربون

مشخصات

موارد دیگر
M-R
245 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

M-R
M-R
شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود .
M-R
M-R
عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد آن را به کسی نمی سپارد . . .
M-R
M-R
گر به دولت برسی مست نگردی مردی گر به ذلت برسی پست نگردی مردی اهل عالم همه بازیچه دست هوسند گر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .
M-R
M-R
هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته . . .
M-R
M-R
ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞﺟﺪﻭﻝ ﮐﻠﻤﺎﺕﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺮﺍﯼﺣﻠﺸﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺑﺎﯾﺪ ﭘﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕﮐﻮﭼﮏ ﺭﻓﺖ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕﺑﺰﺭﮒ، ﺧﻮﺩبه‌خوﺩ ﺣﻞﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﻄﻪ متصل ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ! ﺻﺒﻮﺭ باﺷﯿﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ خسته ﻧﺸﻮﯾﺪ
2 دیدگاه · 1398/02/6 - 22:47 1 +
M-R
M-R
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید! آنها نخواهند آمد به فکر ساختن باشید. روزهای خوب را باید ساخت.. آرزو ميكنم بهترين معمار زندگیتان باشيد
2 دیدگاه · 1398/02/6 - 22:38 1 +
M-R
M-R
اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی.
دیدگاه · 1398/02/6 - 22:36 1 +
M-R
M-R
موفقیت با خودش دشمن میاره. میتونی موفق باشی و دشمن داشته باشی یا میتونی شکست بخوری و دوستانی داشته باشی
1 دیدگاه · 1398/02/6 - 22:33 1 +
M-R
M-R
همه چیز به طرز برخورد و نگرش شما بستگی دارد. مسایل می توانند شما را با مشکل یا با موفقیت رو به رو سازند
دیدگاه · 1398/02/6 - 22:31 1 +
M-R
M-R
كـسی که برایت آرامش بیاورد مستحق ستایش است. انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن ...... در گفتار همه آراسته اند
2 دیدگاه · 1398/02/6 - 22:30 1 +
M-R
M-R
صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خود رخ می‌دهد، حتی اگر باغبان باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند!
دیدگاه · 1398/02/6 - 22:25 1 +
M-R
M-R
از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ ،می توانید ، انجام دهید اینست گه گاه به شادمانی دوران کودکی برگردیدد
4 دیدگاه · 1398/02/6 - 22:24 1 +
M-R
M-R
به یادتان می‌آورم تا بدانید که زیباترین منش برای انسان محبت است ، پــس مـحـبـت کـنـیـد چه به دوست و چه دشمن که محبت دوست را بزرگ کنـد و دشمن را نیـز دوست
دیدگاه · 1398/02/6 - 22:22 1 +
M-R
M-R
هر وقت متوجه شدید که مانند اکثریت مردم فکر میکنید مـکث کنید و بیـاندیشید !
دیدگاه · 1398/02/6 - 22:21 1 +
M-R
M-R
همیشه یادتان باشد که وضعیت کنونی شما، سرنوشت نهایی تان نیست. روزهای خوب خواهند آمد ...
3 دیدگاه · 1398/02/6 - 22:20 1 +
صفحات: 11 12 13 14 15

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران