عکس ها و مطالب جدی . طنز

گروه عمومی · 35 کاربر · 532 پست
دوستان لطفارعایت قوانین را در گذاشتن عکس و مطلب بفرمایید ..... ممنون

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1393/03/4 - 22:00

ارسال به عکس ها و مطالب جدی . طنز

rose  maryam
rose maryam

آدم ها را نمي شود داشت
فقط مي شود يک جور ...
آدم ها اصلا براي اين نيستند تو باشند يا تو برای آنها!!!
اصلا به آخرش نمي کنی......
#آنها-براي-اينند که دوستشان بداری
آن هم نه معمولي نه حتي عشق....
جور خاصي دوست داشتن کم نيست....
آدم ها حتي وقتي که
در کنج دلت تا ابد خواهند شد.
... ادامه
1402135659113597_thumb.jpg

اشتراک گذارنده msheida
rose  maryam
rose maryam


عميق ترين درد در زندگي مردن نيست
بلکه پنهان کردن قلبي است که به اسفناک ترين حالت شکسته شده
6ed546925a1fe1eaa211dc9958819354.jpg

اشتراک گذارنده msheida و 3 نفر دیگر
rose  maryam
اشتراک گذارنده msheida و 7 نفر دیگر
rose  maryam
اشتراک گذارنده msheida و 6 نفر دیگر
rose  maryam
اشتراک گذارنده msheida و 4 نفر دیگر
rose  maryam
rose maryam


اعتماد به نفس بعضی ها اینجوریاس {-18-}
cat.jpg

اشتراک گذارنده msheida و 5 نفر دیگر
rose  maryam
rose maryam

خوشش
و ماتم نیست
واهل کنایه و غم نیست
به حال هوایش
به حال دلش
به حال پرنده
آدم نیست
... ادامه
wounded_solitude_by_aglayan_agac.jpg

اشتراک گذارنده msheida و 9 نفر دیگر
rose  maryam
اشتراک گذارنده msheida و 9 نفر دیگر
rose  maryam
rose maryam

این روزها...
یـک غــریبــه مـی خــواهـد
فقـــط سکـــوتــ کنـد
و مـــن هــی بــزنــم و بـــزنـــم و بــزنــم
تـــا کمــی کـــم شــود ایـن همــه بـــار …
بعـــد بلنــد شـــود و بـــرود
انگـــار …!
... ادامه
75884_207670346097879_2060786907_n.jpg

اشتراک گذارنده -______RaHa و 7 نفر دیگر