☄دلتنگی دانه دانه می افتد روی صورتم☄
☄شور است طعم نبودنت☄
☄خیلی شور☄

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

ساعَت شِنی

گروه عمومی · 5 کاربر · 26 پست
@baharehjan عضو گروه شد. 1398/04/24 - 14:15
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

دنیا دو روز بیش نبود و عجب گذشت!{-3-}روزی به امر کردن و روزی به التماس{-43-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

کاش دست دوستی هرگز نمی‌دادی به من{-38-}آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است{-60-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

نخ به پاي بابادك هاي كم طاقت مبند{-39-}زندگي را هر چه آسانتر بگيري بهتر است{-21-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

ای حُسنت از تکلّف آرایه بی نیاز{-57-}اغراق صنعتی است که زیبندهء تو نیست{-23-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد{-10-}ما شاعرت شدیم که ما را جدا کنند{-57-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

عشق رازی‌ست که تنها به خدا باید گفت{-47-}چه سخن‌ها که خدا با من تنها دارد{-11-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر{-14-}هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد{-60-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت{-8-}به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد ... ؟{-12-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

باید کدام حرف دلم قانعت کند؟{-15-}وقتی جواب عشقِ تو در بی‌جواب‌هاست{-43-}دیدی ؟ دوباره بی تو غزل مرتکب شدم{-7-}شیرینیِ غزل به همین ارتکاب‌هاست{-32-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

رفتم اما دل من مانده بَـرِ دوست هنوز{-60-}می‌بَـرم جسمی و دل در گِـرو اوست هنوز{-57-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

بسی گفتند: دل از عشق برگیر که نیرنگ است و افسون است و جادوست{-40-}ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که او زهر است؛امّا نوشداروست!{-54-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

عشق بودی و به اندیشه سرایت کردی{-26-}قلب با دیدن تو شور تپیدن دارد{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

به وصف هیچ کسی جز تو دم نخواهم زد{-20-}خوشا کسی که اگر شاعر است ، شاعر توست{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}

☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇

چه خواهد کرد با ما عشق پرسیدیم و خندیدی{-36-}فقط با پاسخت پیچیده‌تر کردی معما را{-27-}{-35-}{-35-}{-35-}

صفحات: 1 2

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی