☄دلتنگی دانه دانه می افتد روی صورتم☄
☄شور است طعم نبودنت☄
☄خیلی شور☄

کاربران گروه

مدیران گروه

ساعَت شِنی

گروه عمومی · 3 کاربر · 12 پست
مهرداد
مهرداد
سلام به مدیر کوشا وبا درایت گروه ساعت شنی امید که موفق وبا نشاط باشی
@38444672 عضو گروه شد. 3 ساعت قبل
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
صفحه‌ى روی تُرا دید و ورق برگرداند {-5-} ساده لوحی که مرا دوش نصیحت می‌کرد ! {-20-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
که ام من ؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان {-28-} نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی {-60-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
جهان پیوسته تا کی بر مدار ظلم می‌گردد؟ {-6-} مگر در هم بریزد رادمردی این توالی را ! {-57-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق {-8-} کاینهمه گفتند و آخر نیست این افسانه را ! {-12-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز{-38-} خواب می‌گیرد و شهری ز غمت بیدارند {-43-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم {-54-} تا به کجا کشد مرا، مستی بی امان تو {-36-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
من کمی بیشتر از عشق تو را میفهمم {-11-} عشق راه و روش بچه دبستانی هاست {-57-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
شهپر پرواز ما خواهد کف افسوس شد {-15-} کز غلط بینی قفس را آشیان پنداشتیم {-60-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
من به چشمِ خویش دیدم گرچه مُنکِر می شوند {-54-} روح و تـن از هم جُــــدا شد وقتِ دل دادن به او {-8-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
ناز نشسته با طرب،چهره به چهره،لب به لب {-41-} گوشه ی چشم مست تو ،گفت و شنود می کند {-49-} {-35-} {-35-}
☇ՌɿʅԾԾ☇
☇ՌɿʅԾԾ☇
مرا محتاجِ رحمِ این و آن کردی ملالی نیست... {-29-} تو هم محتاج خواهی شد ... جهان دارِ مکافات است {-32-} {-35-} {-35-}

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران