مشخصات

موارد دیگر
علیرضا
550 پست

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)
علیرضا
علیرضا
مرا راهی از تو بِدر نیست زمین باران را صدا می زند ، من را...♥️
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:19 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
بی تو خسته‌ست ز جانم تن و جانم ز تنم، خسته‌ام من هم ازین بارِ گرانی که منم
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:18 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
جان رفت‌و اشتیاق تو از جان بدر نشد... سر رفت و آرزوی تو از سر بدر نرفت...
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:18 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری در دل نیافت راه که آنجا مکان توست...
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:17 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
به جناب عشق گفتم تو بیا دوای ما باش ، که به پاسخم بگفتا تو بمان و مبتلا باش
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:16 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
گفتم به پایان آورم در عمر خود با او شبی... حالا به عشق روی او روزی به پایان می‌برم...
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:16 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
دل با من و جان بی تو نسپاری و بِسپارم.. کام از تو و تاب از مَن نَستانم و بستانی...
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:15 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
دور از نگاه گرم تو بی تاب گشته ام بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست ...
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:15 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی .. ای دوست همچنان دل من مهربان توست ...
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:14 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
تا در دل من قرار کردی •° دل را ز تو بی قرار دیدم•°
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:14 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
مرا تا دل بُوَد، دلبر تو باشی•° ز جان بگذر که جان‌پرور تو باشی•° گر از بندِ تو خود جویم جدائی•° ز بندِ دل کجا یابم رهائی؟
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:13 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
آسوده خاطرم که تو در خاطر منی•° گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی•° گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من•° مهر از دلم چگونه توانی که برکنی•°
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:05 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
خوابم شکست و مَردمِ چشمم به خون نشست•° تا فتنهٔ خیال تو برخاست در دلم •°
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:03 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
جانی كه داشتم من، شد محوِ عشقِ جانان!
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:02 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
دل سوی مهر می کشد و مهر سوی دل.. جایی که مهر نیست مکن جستجوی دل..
دیدگاه · 1397/12/26 - 15:01 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران