مشخصات

موارد دیگر
ali
344 پست

دنبال‌کنندگان

ali
ali
شکافت فرق علی امشب دو تا شد دل زهرا ببین آتش به پاشد همی سوزد بر مولا چو شمعی که محراب سیل خون اکنون چرا شد
دیدگاه · 5 ساعت قبل 2 +
ali
ali
علی دربستر امشب ببین تو حال زهرا را دمادم یا علی گوید بیا بنگر دل ما را طبیبا مرهمی آخر بر این زخم مولایم به هر سو میروم دیگر ندارم طاقتی جانا
دیدگاه · 5 ساعت قبل 2 +
ali
ali
شب قدر است امشب یا علی گو علی میسوزد از تب یا علی گو زده فرقش به محراب ابن ملجم بیا تو ذکر هر لب یا علی گو
دیدگاه · 5 ساعت قبل 3 +
ali
ali
یا علی ای روح قرآن مایه آرامش جان نام تو حک شده بر دل ما ذکر تو حل کند مشکل ما
دیدگاه · 5 ساعت قبل 3 +
ali
ali
صحن وایوان تو بهشت من مهروحب تو در سرشت من آقاجون حق همسر زهرا کن نگاهی به روی زشت من
دیدگاه · 6 ساعت قبل 3 +
ali
ali
در نجف سینه بیقرار از عشق گفت "لا یمکن الفرار" از عشق
ali
ali
روز خوش
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:41 2 +
ali
ali
گاهی آدم دلش فقط ؛ یک دوستت دارم می‌خواهد، که نمیرد •••
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:38 2 +
ali
ali
دل را به امدن و رفتن ها عادت ندهید دربی که بازیچه طفل گردید خامشی اش هرز می شود
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:37 2 +
ali
1552650665844906_97f5c.jpg ali
تووے زندگے هر ڪسے باید "1" نـ؋ـر باشد ڪـہ بتوانے بے ترس و دلهرہ از چیزے چشم در چشمش شوے و بخوانی: " آشوبم آرامشم تویے "... باید یڪ نـ؋ـر باشد ڪـہ شعرت را بخواند و چشمڪے حوالـہ ات ڪند و بگوید: " مخاطب ڪـہ من نیستم ڪه؟!" و تو خودت را لوس ڪنے و مچالـہ شوے در آغوشش و با شیطنت بگویے :"عمرن!".. .همان ڪـہ دیوانـہ خطابت ڪند و تو بدانے ڪـہ منظورش از گـ؋ـتن واژـہ ے دیوانـہ ،" عزیز دوست داشتنے و خواستنے لعنتے خودم" باشد! تووے زندگے هر ڪسے باید یڪ نـ؋ـر باشد ڪـہ " باشد" ..ڪـہ قربان صدقـہ هایت را با لبخند و ممنون و اے جان و ؋ـدا، جواب نگوید...
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:24 1 +
ali
178ace32242d407b803fa554f6bbde88-425 ali
صد آرزو به گرد دلم در طواف بود از حیرتِ جمال تو...بی‌آرزو شدم!
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:19 1 +
ali
ali
تو هرقدر میخواهے عاقل باش من دلم میخواهد همچنان دیوانـہ تو باشد ...
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:17 1 +
ali
1554481933285367_9b8d2.jpg ali
با تو مے چسبد فقط رفتن بــہ قعر عاشقے ورنـہ در باب هوس بازے ڪـہ آدم قحط نیست ...
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:16 1 +
ali
ali
مثل داروهای کم پیدا نبودت فاجعه ست من پر از درد توام ! بیمار میدانی که چیست ...
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:12 1 +
ali
1558540454866627_large.jpg ali
جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار آخر غمت به دوش و دل و جان کشیده‌ام...
دیدگاه · 1398/03/3 - 10:07 2 +
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران