مشخصات

موارد دیگر
ali
302 پست

دنبال‌کنندگان

ali
ali
در من هزاران رویاست آنگاه که دستهایم را میگیری آنگاه که صدایم میکنی و من چه عاشقانه در تو و نگاهت غرق می شوم
ali
ali
عجبا
ali
ali
ای تشنج‌های لذّت در تَنَم ای خطوطِ پیکرَت پیراهَنَم.....
ali
ali
امشب دلم از آمدنت سرشار است فانوس به دست کوچه دیدار است آنگونه تو را در انتظارم که اگر این چشم بخوابد این یکی بیدار است
ali
ali
بی فاصله می خواهمت آنقدر که با هم یکی شویم...
ali
ali
با هـر نَـفَـس به عشقِ تو تمدید می شـوم ...
ali
ali
در لا به لای خاطره ها پرسه می زنم با این بهانه بغض گلو باز می کنم حتی برای دلخوشی ام! در نبودِ تو گاهی خودم برای خودم ناز می کنم
1 دیدگاه · 1398/02/8 - 18:06 2 +
ali
ali
به قول مُدَعیان از تو بَرنَدارم دَست وَگر زِعشق توکارم کِشَد به رسوایی...
2 دیدگاه · 1398/02/8 - 18:03 1 +
ali
ali
در کوی توام پای تمنا نرود من سعی بسی کنم ولی پا نرود خواهم که ز کویت روم اما چه کنم کاین بیهده گرد پا دگر جا نرود ...
دیدگاه · 1398/02/8 - 17:56 1 +
ali
ali
داغ تو نت‌های زیادی را لال کرد سخت است پر از حرف باشی نتوانی...
دیدگاه · 1398/02/8 - 17:55 1 +
ali
ali
صدای قدم هایت بگوش میرسد انگار با یک چمدان آرزو می آیی بوی عشق،بوی آغوش می آید از حوالی این روزها کوتاه بگویم قسم به زمستان، به برف که بهمن، ماهِ عاشقانه های من در راه است
دیدگاه · 1398/02/8 - 17:55 1 +
ali
ali
جانِ مرا به لبهایت بگیر ... و از دیوار به دیوارِدلم عاشقانه عبور کن ... چرا که در صلیبِ دلِ من آن مریمی ترین مریمِ مقدسی که تمام ایمانم را باخته‌ام به یک لبخند ملیح ...
ali
ali
می‌گویی دوستت دارم و من به کبوتری تشنه بدل می‌شوم که به کاردِ گلوگاه‌اش عاشق است ...!
ali
ali
لبخند میزنی عطرت در دهان گنجشکها گل میدهد .. نگاه میکنی لهجه آفتاب عوض میشود .. جادوگری مگر ...؟ که زندگی در دستان معجزه گرت تاب میخورد ...
دیدگاه · 1398/02/8 - 17:52 1 +
ali
ali
اثبات بودنت کار سختی نیست، کافی ست اواخر همین شعر به جای نوشتن ببوسمت...
دیدگاه · 1398/02/8 - 17:47 1 +
صفحات: 12 13 14 15 16

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران