مشخصات

موارد دیگر
ali
302 پست

دنبال‌کنندگان

ali
ali
خداوند عشق را آفرید که آدمی دوست بدارد ! دوست داشتن یک باور است یک باور !
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:59 · 1 + / 0 -
ali
ali
حکایت کن ! از گونه‌هایی که من خواب بودم و تَر شد
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:58 · 1 + / 0 -
ali
ali
کاش خدا دستِ این اردیبهشت را بگیرد و ببرد؛ هوایی می کند دلی را که باید فراموش کند!
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:58 · 1 + / 0 -
ali
ali
او رفت بی من و نگفت جواب باران و سیل اشکم را چه دهم
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:58 · 1 + / 0 -
ali
ali
به تو می اندیشم و زمان را لمس می کنم معلق و بی انتها عُریان
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:57 · 1 + / 0 -
ali
ali
خواب آخرین نشانیست که هر شب می روم تا تو را در آن پیدا کنم
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:57 · 1 + / 0 -
ali
ali
حق با سکوت بود هرگاه که گفتمش دوستت دارم درد با قبیله ‌اش عاشقانه هایم را کشت
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:57 · 1 + / 0 -
ali
ali
یافتمت تا از دستت دهم و عاشقت شدم تا دلتنگت شوم !
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:56 · 1 + / 0 -
ali
ali
آدمها شبیه هم نیستند نام ها چهره ها رویاهایشان عشقهایشان با هم فرق دارد اما رنج ها رنج هایشان شبیه هم است انگار هرکدام از ما تکه هایی از رنجی بزرگ را به دوش می کشیم
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:56 · 1 + / 0 -
ali
ali
حتی فکر آمدن تو ساعت ها مرا به استقبالت می ایستاند بگو چگونه بخواهمت که بی قرارم شوی
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:56 · 1 + / 0 -
ali
ali
ایمان داشته باش که کمترین مهربانیها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشوند... پس چگونه فراموش شوی توکه پیشه‌ات مهربانی است خوبها هیچ‌گاه تنها نیستند چون مهربانی همسایه آنهاست
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:53 · 1 + / 0 -
ali
ali
در انتظار وصلت جانم رسید بر لب از وصل تو چہ حاصل، ما را جز انتظارے
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:52 · 1 + / 0 -
ali
ali
سودای طو خوش است و وصـــال طو خوشتر است خوشتر ازین و آن چه بود؟ آنم آرزوســـت...
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:51 · 1 + / 0 -
ali
ali
مثل درختی که به سوی آفتاب قد می‌کشد همه وجودم دستی شده است و همه دستم خواهشی: خواهشِ تو
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:50 · 1 + / 0 -
ali
ali
نام تو مرا همیشه مست می‌کند بهتر از شراب بهتر از تمام شعرهای ناب
دیدگاه · 1398/02/14 - 14:49 · 1 + / 0 -
صفحات: 7 8 9 10 11

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران