به دنبال هانیه ک عضو فیسبوک ققنوس بود

مشخصات

موارد دیگر
Hosein
3 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

Hosein
Hosein
سه چيز برادر را از برادر جدا ميکند 1.زن 2.زر 3.زمين سه چيز در زندگي يکبار به انسان داده مي‌شود. 1.والدين 2.جوانی 3.شانس سه چيز دلتنگي مي آورند. 1.مرگ والدين 2.مرگ برادر 3.مرگ فرزند سه چيزدردنيا لذت بخشند. 1.آب 2.اتش 3.آرامش سه چيز را هرگز نخور. 1.غصه 2.حرام 3.حق سه چيز باعث سقوط انسان است. 1.غرور 2.دشمني 3.جهل سه چيز را بايد افزايش داد. 1.دانش 2.دارائی 3.درخت سه چيز انسان را تباه ميکند. 1.حرص 2.حسد 3.حماقت سه چيز را هميشه بخور. 1.سيب 2.سير 3.سرکه
دیدگاه · 1397/10/18 - 02:09 · 1 امتیاز + / 1 امتیاز -
Hosein
Hosein
گفت رها کن رفیق را، تا به تو دنیا دهم گفتم که یک موی رفیق را، به دنیا ندهم گفت در عوضِ او ، تو دنیا داری گفتم که با عشق رفیق است که دنیا دارم❤️
دیدگاه · 1397/10/18 - 01:17 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Hosein
Hosein
به دنبال هانیه ک عضو فیسبوک ققنوس بود
دیدگاه · 1397/10/14 - 12:16 ·

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران