مشخصات

موارد دیگر
مرتضی
23 پست

دنبال‌کنندگان

مرتضی
490370_Ao79y14P.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1398/01/4 - 19:08 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
images (6).jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1398/01/3 - 23:34 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
خدا.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1398/01/3 - 23:30 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
دوستی.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1398/01/3 - 23:29 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
photo602829932106721606.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1398/01/3 - 01:15 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
553.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1398/01/1 - 03:02 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
798.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1398/01/1 - 03:01 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
394.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1397/12/28 - 15:12 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
مرتضی
... اشتباه ما اینجاست که یکی رو انقدر امتحان میکنیم تا اینکه بهش بی اعتماد میشیم ...
دیدگاه · 1397/12/28 - 15:09 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
مرتضی
... سعی نکن متفاوت باشی فقط خوب باش ... خوب بودن به اندازه کافی متفاوت هست ...
دیدگاه · 1397/12/28 - 03:01 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
393.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1397/12/28 - 03:00 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
مرتضی
... خوبی را آرزو میکنم برای کسانی که با همه بدی ها ئی که دیدند یاد نگرفتند بد باشند ...
دیدگاه · 1397/12/27 - 21:44 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
340.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1397/12/27 - 21:41 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
مرتضی
... اگر می خواهی حالت خوب باشد حالت را به حال دیگران گره نزن خیالت راحت ... تو که خوب باشی دیگران هم حالشان خوب است .!
دیدگاه · 1397/12/27 - 13:09 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مرتضی
243.jpg مرتضی
...
دیدگاه · 1397/12/27 - 12:23 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران