یافتن پست: #تقلید

لیلا
لیلا

و بازووحوصلگی...... {-15-}

Aylar motamedy
Aylar motamedy
دوران عقب ماندگی ملت ما
زمانی آغاز شد که ؛
جای اندیشیدن را تقلید،
جای تلاش و کوشش را دعا،
جای اراده برای رفتن را قسمت،
و جای تصمیم عقلانی را استخاره گرفت.

امیر_کبیر
Aylar motamedy
Aylar motamedy
دوران عقب ماندگی ملت ما
زمانی آغاز شد که ؛
جای اندیشیدن را تقلید،
جای تلاش و کوشش را دعا،
جای اراده برای رفتن را قسمت،
و جای تصمیم عقلانی را استخاره گرفت.

امیر_کبیر

Aylar motamedy
Aylar motamedy
دوران عقب ماندگی ملت ما
زمانی آغاز شد که ؛
جای اندیشیدن را تقلید،
جای تلاش و کوشش را دعا،
جای اراده برای رفتن را قسمت،
و جای تصمیم عقلانی را استخاره گرفت.

امیر_کبیر

Aylar motamedy
Aylar motamedy
دوران عقب ماندگی ملت ما
زمانی آغاز شد که ؛
جای اندیشیدن را تقلید،
جای تلاش و کوشش را دعا،
جای اراده برای رفتن را قسمت،
و جای تصمیم عقلانی را استخاره گرفت.

امیر_کبیر

Aylar motamedy
IMG_20190715_234524_760.jpg Aylar motamedy

خبر دردناکی بود واقعا:(

M-R
M-R

اغلب مردم فقط تقلید میڪنند

از متمایز بودن نترس ،

بپذیر که انگشت نما بودن

بهتر از احمق بودن است ...!!

Hosein
Hosein

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ، کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ، بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند ... گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم ها با حرف ها و قضاوت هایشان مانندِ آب ... نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند ! لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی . که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن ها و نشنیدن هاست ...

علی1
علی1

اولیا شلخته دومیا پاتخته سومیا رئیسن چهارمیا پلیسن پنجمیا روفوزه یه وری میرن تو کوزه !{-7-}+دخترا بادکنکن دست بزنی میترکن!{-7-}-پسرا پنیرن دست بزنی می میرن!{-9-}+دخترا موشن مثل خرگوشن{-7-}-پسرا شیرن! عکس رو شیشه شیرن!{-18-}+همه ساکت بودند ناگهان خری گفت....{-7-}-گوینده خر است که تو باشی!{-18-}+حرف زشت زدی؟ آینه! -آینه، آینه داره...تو صد تا آینه هم یه چیزی پیداس! +تقلید کار میمونه -میمون جزء حیوونه! ( مثلا اگه نمیگفتیم میمون جزء حیوونه فکر میکردن جزء حبوباته؟؟؟{-18-}) یادش بخیر چه چرت و پرتایی میخونیدم چه حرفا به هم میزدیم وچه الکی خوش بودیم{-25-}

رامین
رامین

انسان سه راه دارد : راه نخست ازمی گذرد ، این والاترین راه است ! راه دوم ازمی گذرد ، این آسان ترین راه است ! راه سوم ازمی گذرد ، این تلخ ترین راه است !

دیدگاه · 1397/11/21 - 13:39 1 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی