یافتن پست: #حافظه

رامین
2324.jpg رامین
کار بودن نه تنها طبیعی است،شما را تر هم میکند عملکرد اصلی بهبود تصمیم گیری است وفراموش کردن جزییات غیر ضروری به شما کمک میکند باهوش تر باشید و تصمیمات آگاهانه بگیرید.
3 دیدگاه · 1397/12/9 - 09:28 در دانستنی ها · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
علیرضا
علیرضا
جایی باید دست از گذشته بکشی .. آمد... بود... خندید... رفت... را از حافظه ات پاک کنی ... جایی باید به سرعت خودت را .. جمع و جور کنی... محکم بزنی توی گوش خودت ... و بگی به داد خودت برس لعنتی ... بلند شو ... تو دو بار به دنیا نمی آيى!
دیدگاه · 1397/12/4 - 19:16 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران