یافتن پست: #خدا

tmp6f453b6ddeb6ec5454c36eab6751e811. jmalay
عدد خمس سلع تستخدمها يوميا ويمكن إعادة استخدامها بدلا من التخلص منها [لینک]
دیدگاه · 1397/11/30 - 06:20 توسط RSS
tmp47c86e12fac59bd2d4097e38101c9ec5. jmalay
عدد خمس سلع تستخدمها يوميا ويمكن إعادة استخدامها بدلا من التخلص منها [لینک]
دیدگاه · 1397/11/29 - 22:03 توسط RSS
tmp0aeb9d25671b0ac6c6a447777fc44ac8. jmalay
يتغير الطعام قبل استخدام طاقتة في اجسامنا اكتب تقريرا حول التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث من لحظه تناول [لینک]
دیدگاه · 1397/11/26 - 03:48 توسط RSS
tmpd2fcce2be6373568fafc22581b227937. jmalay
يمكن حساب كثافة جسم باستخدام [لینک]
دیدگاه · 1397/11/25 - 01:59 توسط RSS
tmpf971168e2deac62022e33a3ea60ebc38. jmalay
فيم تتشابه استخدامات النحاس والالومنيوم وفيم تختلف [لینک]
دیدگاه · 1397/11/24 - 02:44 توسط RSS
tmpc8b2d95e7f65e43ad24d5273d89a8c9a. jmalay
كيف يمكنك اصدار اصوات مختلفة باستخدام قطعة مطاط واحدة فقط [لینک]
دیدگاه · 1397/11/24 - 02:44 توسط RSS
tmp3030aad08aa8fe242822f5c003ae3825. jmalay
اكتب على الاقل فقرتين في وصف المشهد التعاوني التالي مراعيا الصحة الإملائيه والدقة في استخدام علامات الترقيم [لینک]
دیدگاه · 1397/11/17 - 21:53 توسط RSS
tmp931acd5bccd8842031bc33a9d9fec88f. jmalay
اكتب تعليقا قصيرا على الصورة التالية حاول استخدام كلمات تمثل الظواهر الإملائية التي درستها ووظف علامات الترقيم [لینک]
دیدگاه · 1397/11/17 - 21:53 توسط RSS
saeed
saeed
سلام ظهر بخیر
رامین
رامین
فردی مسلمان همسایه ای کافر داشت هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه کافر رو لعن و نفرین می کرد خدایا ! جان این همسایه کافر من را بگیر, مرگش را نزدیک کن (طوری که مرد کافر می شنید) زمان گذشت و مسلمان بیمار شد. دیگر نمی توانست غذا درست کند ولی در کمال تعجب غذایش سر موقع در خانه اش ظاهر می شد . مسلمان سر نماز می گفت خدایا ممنونم ک بنده ات را فراموش نکردی و غذای مرا در خانه ام ظاهر می کنی و لعنت بر آن کافر خدا نشناس ... !
1 دیدگاه · 1397/11/13 - 12:57 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
رامین
میتوان با این پرواز کرد سفره دل را برایش باز کرد میتوان درباره گل حرف زد صاف وساده مثل بلبل حرف زد چکه چکه مثل راز گفت میتوان با او صمیمی حرف زد
دیدگاه · 1397/11/12 - 12:00 ·
ehsan
ehsan
هیچ وقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن نمی دانی چه درد بدی است پیر شدن در خم کوچه های انتظار ...
دیدگاه · 1397/11/9 - 00:43 ·
رامین
رامین
به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگی کسی بیندیش که میخواهد آرزویت رابرآورده کند براى برآورده شدن آرزو هایتان رابرای شما آرزو يكنم
دیدگاه · 1397/11/7 - 10:41 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
رامین
aks-13-6.jpg رامین
لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت… دوباره امروز متولد شدی “آدم” پس خجسته باد هر روزت… ( صبحتون بخیر دوستان)
دیدگاه · 1397/11/1 - 08:44 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
horam
fcu_p3eq_3fio_10531467930575835852.jpg horam
کاش زندگی از آخر به اول بود! پیر به دنیا می آمدیم... آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم... سپس در کودکی معصوم میشدیم و در نیمه شبی با نوازش مادر ارام میمردیم!!!
4 دیدگاه · 1397/10/30 - 11:05 · 4 امتیاز + / 2 امتیاز -
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران