یافتن پست: #ساموئل_بکت

bahar
bahar
اگر اختیار بدنم در دست خودم بود، بدنم را از پنجره می‌انداختم بیرون.
همه‌چیز وابسته به هم است، من به زنجیر کشیده شده‌ام.

‌میرد
@fishdock
bahar
bahar
بعضی مردم خوشبخت هستند: در یک خواب بارانی متولد می‌شوند و قبل از صبح می‌میرند.
باید بگویم که وسوسه شده‌ام!


@fishdock

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی