یافتن پست: #هستی_دارایی

zahraw---79-
zahraw---79-
ضعیفه نبوده ایم ،
اگر سالها دیدیم و دیده نشدیم
اگر سالها قصد کردیم و راهی نشدیم
اگر سالها بی دریغ مهر ورزیدیم
اگر سالها پا به پا دویدیم
اگر زیر بار، شانه ساییدیم و خم به ابرو نیاوردیم
ضعیفه نبوده ایم ،
اگر حتی یاد نگاهی دلمان را به ضعف انداخت
اگر تحقیر شدیم و مغرور ماندیم
اگر سیلی خوردیم و بر دلبستگی سماجت کردیم
اگر بی تاب شدیم و تاب آوردیم ...
ضعیفه نبوده ایم
میدانی
ما فقط زیادی زن بوده ایم !!
زیادی اگر زن باشی
میفهمی چه می گویم ...
.
هستی_دارایی
fanos_66
fanos_66
وقتی میگویم "ها "
منظورم واقعاً زنهاست !

همانهایی که بینی و ابرو و لب و چانه و ...
همه اش مال خودشان بوده از ابتدا

همانهایی که مغرور و
خود شیفته نیستند
اما
به خلقتشان، هرچه هست
میبالند
و خود را
همانطور ساده و زیبا دوست میدارند

همانهایی که میخواهند
فقط شبیه خودشان " زن "باشند
و نه شبیه هیچ زن دیگری

وقتی میگویم " زن ها "

منظور همانهاییست که
بوی عطر نگاه پراز مهرشان
از " کریستین دیور " و " کوکو شانل "
هم ماندگار تراست !
و
لطافت دست یاری گرشان را
هیچ لوسیون گران قیمتی
یاد آور نمیشود

زنهایی که آراسته اند
اما
بعد از شستن صورت هم
هنوز میشود آنها را شناخت !!

زنهایی که زیبا میپوشند
اما
در خیابان که راه میروند
آب دهان شهوت پرستان به راه نمی افتد !

زنهایی که در پی لوندی و دلبری نیستند
اما
جذابیت درونشان
هر اهل دلی را به راه می آورد

بعضی هاشان
خانه می مانند و آب میشوند

بعضی هاشان
بیرون میروند و نان میشوند

و من
وقتی میگویم " زنها "
منظورم واقعاً همین زنهاست
تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ