یافتن پست: #mahsa_amiri

مجتبی
bedastebad-photokade-22-1.jpg مجتبی
مـا از وحشت فراموش کردن دیگران است که عکس آنها را به دیوار می کوبیم یا روی تاقچه می گذاریم … اما این را یادتان باشد که ذره یی در قلب، بهتر از کوهی بر دیوار است!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران