ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ

مشخصات

موارد دیگر
Ali
6 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

Ali
Ali
ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ{-35-}
Ali
Ali
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ این شباهنگ غریب است
دیدگاه · 7 ساعت قبل 1 +
Ali
Ali
ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
دیدگاه · 1397/12/24 - 02:54 2 +
Ali
Ali
بعد ﺍﺯ ﺗﻮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﮏ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﺭﺯﻭ ﻭ ﺭﻭﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﮏ ﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﻭ ﻭﺻﻞ ﯾﺎﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﻢ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﮏ
دیدگاه · 1397/12/24 - 02:17 2 +
Ali
Ali
من و این پنجره ی رو به افق روزها ساعت ها ثانیه ها می نشینیم به دیدار بهار
دیدگاه · 1397/12/22 - 01:50 2 +
Ali
Ali
تنهایی ام را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست گسترده تر از عالم تنهایی من ٬عالمی نیست.
دیدگاه · 1397/12/21 - 20:26 2 +

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران