ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ

مشخصات

موارد دیگر
Ali
4 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

Ali
Ali
ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
دیدگاه · 1397/12/24 - 02:54 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Ali
Ali
بعد ﺍﺯ ﺗﻮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﮏ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﺭﺯﻭ ﻭ ﺭﻭﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﮏ ﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﻭ ﻭﺻﻞ ﯾﺎﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﻢ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﮏ
دیدگاه · 1397/12/24 - 02:17 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Ali
Ali
من و این پنجره ی رو به افق روزها ساعت ها ثانیه ها می نشینیم به دیدار بهار
1 دیدگاه · 1397/12/22 - 01:50 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Ali
Ali
تنهایی ام را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست گسترده تر از عالم تنهایی من ٬عالمی نیست.
دیدگاه · 1397/12/21 - 20:26 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران