ای آنکه در نگاهت حجمی ز #نور داری کی از مسير کوچه #قصد عبور داری؟ چشم #انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی ای آنکه در حجابت دريای #نور داری من غرق در #گناهم، کی می کنی نگاهم؟ برعکس چشمهايم چشمی #صبور داری از پرده ها برون شد، #سوز نهانی ما کوک است ساز #دلها، کی ميل شور داری؟ در خواب ديده بودم، يک شب فروغ #رويت کی در سراي چشمم، قصد #ظهور داری؟

6 + 1397/10/15 - 17:44
پیوست عکس:
Poetry-about-Imam-of-zaman-4.jpg
Poetry-about-Imam-of-zaman-4.jpg · 400x400px, 21KB

امتياز مثبت

(6 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی