شادی، نداشتن غم نیست؛
بلکه داشتن کوهی از غم
و غلبه بر این کوه است...

@Specificts
1398/05/25 - 13:56 در دوستان قدیمی نایس فان


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی