تا از #افکار و اعمال ناشایستی که در زندگی تو تأثیر #منفی می گذارند دور نشوی، #هرگز زیبائی خلوص و #خوشبختی را در این زندگی نخواهی دید... زیرا #زندگی و #دنیا به اندازۀ #افکار و #اعمال تو #زشت یا #زیب9ا هستند...

7 + 1397/10/17 - 02:01
پیوست عکس:
15043798_1157563627665234_1199203913274753024_n.jpeg
15043798_1157563627665234_1199203913274753024_n.jpeg · 640x640px, 29KB

امتياز مثبت

(7 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی