آنطور که هستی‌ باش ،.... صداقت مؤثرترین تیری است که به قلب هدف می‌‌نشیند ،.... هدفت را با نقشه‌های جوراجور آلوده مکن‌ ،... خودت باش ،.... افتاده باش ،... نه‌ ذلیل ،... شوخ باش ،... نه‌ مسخره ،... آزاده باش ،،... نه‌ یاغی ،... مطمئن باش ،... نه‌ ساده ،.... از خود ،... راضی باش ،.... نه‌ از خود راضی ،... صبور باش ،... نه‌ در کمین ،.... آنوقت خواهی دید که کلید را در دست خود، خواهی داشت!!
1398/02/22 - 14:59
دیدگاه
Mahmoodrahimi

لااااااااايك قشنگ بود

1398/02/22 - 15:01
Azi-30

ممنون

1398/02/22 - 15:03
Mahmoodrahimi

خواهش ميكنم

1398/02/22 - 15:07


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران