می‌گویند: حرف‌ها هم پا دارند! پاهای بزرگی كه گاهی روی دلی می‌گذارند و جایشان برای هميشه می‌ماند... مراقب حرفهایمان با‌شیم. دل که رنجید از کسی، خرسند کردن مشکل است...!
1398/02/22 - 15:46


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران