عاشقے دل میدهد معشوقـہ اے دل مے برد برد در برد است و من ، مشغول حسرت بردنم ...!
1398/02/25 - 01:14


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران