اوج دلتنگی وقتیه که نه می تونی صداشو بشنوی نه می تونی ببینیش فقط باید به عکسی که تو پروفایلش گذاشته نگاه کنی... كه اونم نميتوني ببيني
1 + / 0 - 1398/02/25 - 22:53
دیدگاه
Mahmoodrahimi

مرسي

1398/02/25 - 23:00
Azi-30

خب بهش بگو عکس بزاره رو پروفایلش

1398/02/26 - 00:00
Mahmoodrahimi

نميزاري خووووو خخخخخخ

1398/02/26 - 00:20
Azi-30

{-16-}

1398/02/26 - 00:22
Mahmoodrahimi

والاااا خخ

1398/02/26 - 00:25
Azi-30

من یا تو یا او یا ایشان؟؟؟؟ {-33-}

1398/02/26 - 00:26
Azi-30

نه من نه تو ایشان

1398/02/26 - 00:29
Mahmoodrahimi

.............

1398/02/26 - 00:29
Azi-30

پرفم نمیاد

1398/02/26 - 00:32
Azi-30

اون که بله

1398/02/26 - 00:34
Mahmoodrahimi

چيه پرف مرف راه انداختي خخ

1398/02/26 - 00:36
Azi-30

ملتو درگیر کردی الکی

1398/02/26 - 00:40
Mahmoodrahimi

اوني بايد بدونه چي هست ميدونه خخخخخ

1398/02/26 - 00:46

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران