هَمیـــشه بـاید کســـی باشد تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد….. آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!
1 + / 0 - 1398/02/25 - 23:05

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران