حماقت چیست…؟ این که من… تو را… با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!! هنوز… دوست دارم
1 + / 0 - 1398/02/25 - 23:08

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران