برای همدل خود، لازم نیست همه چیز را بگویی تا او اندکی از تو را بفهمد؛ بلکه کافی است اندکی بر زبان بیاوری تا او همه‌ی تو را دریابد ...!
1398/02/26 - 00:31


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران