تا خدا هست، هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد شدنی ها را انجام می دهم و تمام نشدنی هایم را به خداوند می سپارم
1398/02/26 - 01:46
دیدگاه
Azi-30

آفرین. لایک

1398/02/26 - 01:46
ali

ممنون نازی

1398/02/26 - 01:51
Azi-30

خواهش علی

1398/02/26 - 01:52
ali

زنده باشی

1398/02/26 - 01:52
Azi-30

سلامت باشی

1398/02/26 - 01:55
ali

مچکرم بانو

1398/02/26 - 02:02


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران