برای چیدن گل،خار را باید تحمل کرد همیشه مِهر دلبر بعد بد رفتاری آن است
1398/02/26 - 01:56


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران