میتوان با این پرواز کرد سفره دل را برایش باز کرد میتوان درباره گل حرف زد صاف وساده مثل بلبل حرف زد چکه چکه مثل راز گفت میتوان با او صمیمی حرف زد
1397/11/12 - 12:00

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران