بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است

1 + 1397/10/18 - 18:59

امتياز مثبت

(1 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی