بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/10/18 - 18:59

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران