زندگى شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد ! تو نه در دیروزى و نه در فردای ظرف امروز پر از بودن توسترا دریاب !

1397/11/13 - 10:12


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی