زندگى شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد ! تو نه در دیروزى و نه در فردای ظرف امروز پر از بودن توست را دریاب !
1397/11/13 - 10:12
دیدگاه
saeed

عالیی

1397/11/14 - 16:13

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران