#دوستان قدیمیهستند دوستان جدیداند اگر یک الماس بدست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری

1397/11/18 - 11:14


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی