انسان سه راه دارد : راه نخست ازمی گذرد ، این والاترین راه است ! راه دوم ازمی گذرد ، این آسان ترین راه است ! راه سوم ازمی گذرد ، این تلخ ترین راه است !

1 + 1397/11/21 - 13:39

امتياز مثبت

(1 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی