انسان سه راه دارد : راه نخست از می گذرد ، این والاترین راه است ! راه دوم از می گذرد ، این آسان ترین راه است ! راه سوم از می گذرد ، این تلخ ترین راه است !
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/11/21 - 13:39

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران