دربايد دو عامل را هدف زندگی قرار داد : رسيدن به آنچه که می خواهی لذت بردن از آن

1 + 1397/11/21 - 13:40

امتياز مثبت

(1 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی