اکثر گوش می دهند، نه برای فهمیدن بلکه گوش می دهند برای جواب دادن
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/11/21 - 13:41

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران