اکثرگوش می دهند، نه برای فهمیدن بلکه گوش می دهند برای جواب دادن

2 + 1397/11/21 - 13:41

امتياز مثبت

(2 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی