من اگر می دانستم بعضی ها را باید بلند بلند دوست داشت بطور یقین تو را با فریاد می سرودم تا دلم تمام بایدها و نباید ها را رها کند و از عشق سخن بگوید ...
1 + / 0 - 1398/03/22 - 21:52

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی