شعرهای تلخم را قهوه ی چشمان تو شیرین می کنند ...
1 + / 0 - 1398/03/22 - 21:52

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی