با تو مے چسبد فقط رفتن بــہ قعر عاشقے ورنـہ در باب هوس بازے ڪـہ آدم قحط نیست...
1 + / 0 - 1398/03/22 - 21:56

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی