در زندگی هر مرد مخدری هست بنام "زن" ، زنی که دوستش دارد. نبودش... قهرش...دوریش خماری میاورد و آب میکند ابهت مردانه اش را !!
1 + / 0 - 1398/03/22 - 21:56

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی