حساسیت مرا؛ به پـایِ " حـسـادت " نگذار، مــن فقط؛ به هر چیز این دنیـا که، چشم تو را بگیرد... " حسـاسـم " ...
1 + / 0 - 1398/03/22 - 22:02

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی