دلیل های مکرر چیست؟ بدنتان کم آب شده خوب نخوابیده اید معده خود را با کربوهیدرات های نشاسته ای پر کرده اید دچار استرس هستید غذای خود را با سرعت میخورید
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/11/27 - 14:17
پیوست عکس:
photo_2019-02-16_14-15-28.jpg
photo_2019-02-16_14-15-28.jpg · 1280x1087px, 46KB

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران