آدمها براے هم مثل یڪ کتابند وقتے به آخرِش مےرسند،میرن سراغ یه کتاب دیگه.... یادمون باشہ همدیگرو زود ورق نزنیم ! همیشه گفته‌اند ؛ دعا در حق دیگری زودترمستجاب میشود خداهم این همدلی را دوست دارد گاهی بی‌هیچ دلیلی خوشحال هستیدو حالِ خوبی دارید. یقین بدانیدکسی برایتان دعا کرده است پس شما هم برای همه دعا کنید ...
6 + / 0 - 1397/12/02 - 09:10

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی