برای مردم زندگی نکن! تباه میشوی… غمگین ترین آدم ها کسانی هستند که برداشتِ دیگران برايشان زیادی مهم است… قانون انتظار میگه: منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه... پس دائم با خودت تکرار کن: من امروز ؛ منتظر عالی‌ترین اتفاق‌ها هستم...
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/12/02 - 09:12
دیدگاه
GHOGHNOOS

ممنونم

1397/12/9 - 09:12

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران