پیرشدن به سن نیست!!! به این است که: ورزش نکنی،کتاب نخوانی.. عاشق نشوی،هدیه ندهی.. محبت نکنی،مهمانی نروی.. پیری به سن نیست.. به کیفیت دل است!!
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/10/22 - 14:28 در شاپـــــــــرک

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران