درحسرت گذشته ماندن چیزی جز از دست دادن امروز نیست تو فقط یكبار هجده ساله خواهی بود یكبار سی ساله... یكبار چهل ساله... و یكبار هفتاد ساله... در هر سنی كه هستی، روزهایی بی نظیر را تجربه میكنی چرا كه مثل روزهای دیگر، فقط یكبار تكرار خواهد شد هر روز از عمر تو زیباست و لذتهای خودش را دارد،به شرط آنكه زندگی كردن را بلد باشی
1397/10/22 - 14:34

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران