؛ لازم نیست حتما عالی باشی تا شروع کنی! ولی حتما باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی...
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/10/22 - 14:46

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران